OGŁOSZENIA


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 26.05.2024 ROK


W dzisiejszą niedzielę jesteśmy zaproszeni przez liturgię Kościoła do zatrzymania się nad tajemnicą Trójcy Świętej. To co łączy wszystkie Osoby Trójcy Świętej, to miłość. W przeżywany dzisiaj Dzień Matki podziękujmy Bogu także za nasze matki i prośmy o to, abyśmy zawsze okazywali im swoją miłość. Dziś łączymy się duchowo z Sanktuarium Piekarskim, modląc się za Archidiecezję, pielgrzymów oraz o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie.


Kolekta przeznaczona jest na Archidiecezję. Bóg zapłać. 

 

Nabożeństwo Majowe z modlitwą za matki i za dzieci z okazji pierwszego Światowego Dnia Dziecka – dziś o 17.30. Powracających z pielgrzymki pielgrzymów powitamy po Mszy Św. wieczornej.

 

W środę 29 maja po Mszy Św. o 8.00 katecheza dla dorosłych. Temat katechezy: „Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam”                      

 

W czwartek 30 maja, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. Msze Święte tego dnia według niedzielnego porządku. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 8.00. W tym roku Msza Św. zostanie odprawiona na Kafhausie. Wszystkich prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy oraz o kwiaty. Włączmy się czynnie w przygotowanie procesji, niech będzie to wyraz naszej miłości do Zbawiciela. Zapraszamy dzieci z klas III w strojach komunijnych oraz dziewczynki do sypania kwiatów.

 

Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie o 17.30.

 

Naszych chorych i starszych Parafian odwiedzimy z Komunią Świętą w sobotę 1 czerwca w godzinach porannych. Prosimy zgłosić swoich podopiecznych w kancelarii, dzwoniąc po nr tel. podany w Biuletynie.

 

WIELKANOCNE SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH:

- Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna – poniedziałek o 18.00 na probostwie.

- Grupa Odnowy w Duchu Św. – poniedziałek po Mszy Św. wieczornej w kawiarence.

- Wspólnota Żywego Różańca Świętego – sobota o 8.00 w kościele.

 

Dziękujemy za złożone ofiary i za kolektę kopertową z ubiegłej niedzieli, która wraz z ofiarami przekazanymi na konto parafii wyniosła 13 170 zł i 5 euro.

 

Jest już nowy „Gość Niedzielny” oraz „Biuletyn Parafialny”.

 

           

               

 


Jak św. Paweł patronem został?

 

        Zbliżał się dzień konsekracji kościoła. Na jego patrona już w 1905 r. obrano św. Antoniego z Padwy. Ostatecznie jednak poświęcono go ku czci św. Pawła Apostoła. Skąd ta zmiana? Doprowadził do niej sam budowniczy, ks. proboszcz   Edward Adamczyk, który był „wielkim wielbicielem św. Pawła”. Dziś widzimy, że mądra i dobra to była decyzja. Nie umniejszając zasług Świętego z Padwy, ks. Adamczyk przewidział, że nadejdą czasy, gdy samo chodzenie do kościoła i tzw. statyczna pobożność nie wystarczy. Aby dzieło ewangelizacji mogło trwać i rozwijać się w Kościele, trzeba będzie być „dynamicznym chrześcijaninem”, tzn. gorliwym w nawracaniu siebie i innych, zapalonym w miłości do Jezusa oraz wiernym Ewangelii. Takiej postawy uczy nas od 100 lat nasz wielki patron – św. Paweł, Apostoł Narodów.


         Nowo wybudowany kościół dedykowany św. Pawłowi mógł zmieścić około cztery tysiące wiernych, tysiąc znajdowało miejsce siedzące w ławkach. Jego długość wynosi 68 metrów, a szerokość 32 metry. Zbudowany został w tzw. stylu bazylikowym, na planie krzyża łacińskiego Szerokość nawy głównej wynosi  30 metrów, zaś obu naw bocznych po 3,5 metra. Prezbiterium jest przedłużeniem nawy środkowej i ma szerokość 17 metrów. Ołtarze boczne: Matki Bożej  i św. Józefa były przedłużeniem naw bocznych i tworzyły razem z prezbiterium jednolitą formę budowlaną, zamkniętą dla świeckich przez balustradę (balaski), przy której rozdzielano Komunię św. Po obydwu stronach prezbiterium rozmieszczone było tzw. ambo”– z lewej do czytania Ewangelii, z prawej do czytania Lekcji. Piękna kazalnica, z rzeźbami czterech Ewangelistów oraz z bogatymi złoceniami, znajdowała się przy filarze z lewej strony nawy głównej. Po lewej stronie ołtarza głównego dobudowana była kaplica dla spowiadających się osób słabo słyszących. Specjalne przejście za ołtarzem głównym łączyło zakrystię z kaplicą.


          We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 1912 r., odbyła się uroczystość konsekracji kościoła. Z notatek znalezionych w parafialnym archiwum wynika, że miała ona imponujący przebieg: Frydenshuta przybrała uroczystą szatę, której zbudowane bramy triumfalne nadały szczególnego blasku. Najwspanialszą była brama u wylotu ul. Niedurnego w kierunku Chebzia, wystawiona przez hutę Pokój.


          Ks. sufragan Dr Augustin przyjechał już w sobotę, 14 września wieczorem o godz. 18.30. Przywitał go w imieniu własnym i duchowieństwa dekanatu ks. proboszcz Strzyż z Goduli, a z kolei generalny dyrektor Boecker imieniem huty Pokój i dyrektor górniczy Tlach imieniem Zakładów Schaffgotscha. Przed dworcem złożyły mu hołd dzieci szkolne parafii godulskiej z kierownikiem szkoły Skibą na czele i wielkie tłumy ludności. Przez wystawioną przez kopalnię „Paweł” bramę triumfalną w Chebziu biskup przeszedł w towarzystwie Boeckera z godzkiego Zarządu kościelnego i po podziękowaniu za przyjęcie odjechał do Frydenshuty.


          Przed starym kościołem powitał dostojnika burmistrz Friedrich imieniem miasta. Córka inspektora Gasza po wygłoszeniu wierszyka podała mu bukiet kwiatów. Następnie wygłosił mowę powitalną ks. proboszcz Adamczyk. W kościele biskup podziękował za przyjęcie w niemieckim i polskim języku, po czym na zakończenie odbyło się błogosławieństwo sakramentalne. Biskupowi, który następnie odszedł na plebanię, chóry śpiewackie, robotniczy i kościelny, sprawiły serenadę.


          Konsekracja zaczęła się w niedzielę rano o godz. 7:00. Mimo niepogody zebrały się miejscowe towarzystwa i liczne tłumy ludzi (przeszło 3000). Konsekrator, który przyszedł w towarzystwie dam honorowych, po zakończeniu konsekracji o godz. 10-tej, odprawił mszę św. pontyfikalną w asyście ks. ks. proboszczów Tunkla z Kochłowic, Strzyża z Goduli i Gutsfelda z Wirku, oraz katechety Durynka i starszego wikarego Melza. Podczas mszy śpiewał chór „Cecylia” mszę D-dur Filke`go. Po mszy biskup wygłosił kazania niemieckie i polskie. Uroczystość zakończono odśpiewaniem „Te deum” i błogosławieństwem sakramentalnym, po czym ks. proboszcz Adamczyk odczytał dokument odpustowy.     

  

Dokument Konsekracji kościoła i głównego ołtarza „G.K. Nr 353

 

Karol Augustyn

 

     Ze zmiłowania Bożego i z łaski Stolicy św. Apostolskiej Biskup diocezarejski, Sufragan Biskupstwa wrocławskiego, kanonik rzeczywisty kapituły kościoła katedralnego wrocławskiego, doktor teologii św.

    Wszem wobec i każdemu z osobna, pismo to czytającym, pozdrowienie w Panu! Niniejszym ogłaszamy wszystkim i zaświadczamy, że dnia 15-tego września 1912 roku w miejscowości zwanej Friedenhűtte, diecezji wrocławskiej, poświęciliśmy nowowybudowany kościół filialny i ołtarz wielki w nim się mieszczący, na cześć i chwałę Wszechmocnego Boga, Najświętszej Panny Maryi i Wszystkich Świętych jako też na cześć i pamiątkę św. Pawła Apostoła i w wymienionym ołtarzu złożyliśmy relikwie świętych Męczenników Felicjana  i Pacyfiki; obecnym zaś przy poświęceniu wiernym udzieliliśmy jeden rok odpustu, a odwiedzającym ten kościół w rocznicę poświęcenia, którą obchodzić nakazaliśmy corocznie w dniu 15 września, jeżeli przypada na niedzielę, w innym zaś razie w niedzielę następną, czterdzieści dni prawdziwego odpustu w formie zwykłej Kościoła. Uroczystość patronalną tego kościoła należy obchodzić corocznie w niedzielę po uroczystości św. św. Apostołów Piotra i Pawła.


    Dla uwierzytelnienia powyższego pismo niniejsze własnoręcznie podpisaliśmy i zaopatrzyliśmy naszą Biskupią pieczęcią.

                                                 Dan we Wrocławiu, dnia 28 grudnia 1912 r.

         

     Wydarzenie to dziś przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na filarze kościoła. Czytamy na niej: „Hoc templum Dei aedificatum Annie 1911–1912 operante parocho Edw. Jos. Adamczyk consecratum ab Rev. Domino Episcopo suffrag. Wratisl. Dr Carlo Augustin die 15 Sept. 1912” („Ta świątynia Boża zbudowana w latach 1911 – 1912 dzięki operatywności proboszcza Edwarda Józefa Adamczyka została konsekrowana przez Przewielebnego Księdza Biskupa sufragana wrocławskiego dr. Karola Augustina 15 września 1912 roku”)

 

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska,

plac Jana Pawła II 5

Tel. 32 248 75 58