OGŁOSZENIA

UWAGA.

N A U K I  JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁY :

P O N I E D Z I A Ł K -

G O D Z I N A  19.00

(d o m  p a r a f i a l n y)

Zapisy nr tel. 603 980 821 

Zeskanuj powyższy kod

  

    

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 03.12.2023

 

W dzisiejszą, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, który przeżywać będziemy pod hasłem: "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła". Rozpoczynamy również okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana – to nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, lecz również jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.


Kolekta przeznaczona jest na bieżące parafialne płatności. Bóg zapłać.

 

Dzisiejsza niedziela poświęcona jest także modlitwie o trzeźwość. Swoje zobowiązania abstynenckie można wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości umieszczonej na stoliku w Kaplicy Adoracji. 

 

Dodatkowa Msza Św. połączona z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego dziś o 14.00.                  O godzinie 17.30 zapraszamy na Adwentowe Nieszpory. Będziemy błogosławić opłatki.

 

Jutro 4 grudnia wspominamy Św. Barbarę dziewicę i męczennicę. O godzinie 8.00 Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin. W tym dniu otaczamy również modlitwą bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

W środę, 6 grudnia, [na Mszy roratnej dla dzieci] naszych najmłodszych parafian odwiedzi Święty Mikołaj. Zaś seniorów, emerytów, rencistów, wdowy i wdowców odwiedzi w ramach Grudniowego Dnia Radości, który odbędzie się w środę po Mszy Św. o 8.00 w auli św. Jana Pawła II.

 

W piątek, 8 grudnia, będziemy świętować Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 8.00, 16.30 i 18.00. Podczas Mszy św. o 16.30 Grupa Dzieci Maryi odnowi swoje przymierze z Niepokalaną. Od 12.00 do 13.00 zapraszamy do kościoła na "Godzinę Łaski dla Całego Świata". W ów piątek, z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia, nie obowiązuje nas piątkowy post jakościowy.

 

Adwent chcemy przeżywać razem z Maryją. Zapraszamy do Spowiedzi Św. i do udziału we Mszach Św. roratnych. W tym roku roraty dla dzieci będą: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 6.30; w czwartek o 16.30; w soboty o 8.00. Roraty dla dorosłych i młodzieży w czwartek o 18.00. W kościele ustawiono Adwentową Skrzynię, do której można składać rzeczy (nowe!) na roratnie nagrody dla dzieci.

 

Przedświąteczne odwiedziny chorych z Sakramentami Świętymi odbędą się 16 i 18 grudnia. Prosimy swoich podopiecznych w kancelarii parafialnej.

 

W przyszłą niedzielę – w drugą niedzielę adwentową będziemy szczególnie się modlić w intencji naszych braci i sióstr katolików na Wschodzie, a także będziemy mogli wspomóc ich naszą ofiarą materialną.

 

Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie. Ich plan znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie Internetowej Parafii.

 

Zachęcamy do zaopatrzenia się w najnowszy nr "Gościa Niedzielnego" i w świecę "Caritas". Jest również specjalne wydanie "Gościa Niedzielnego". Temat numeru: "Jezus, skąd wiemy, że istniał naprawdę?".

 

Od listopada 2023 r. działa aplikacja Mobilna „Drogowskaz”. Jej zadaniem jest wskazanie użytkownikom drogi na najbliższą Mszę Św. czy Spowiedź Św. na podstawie aktualnej lokalizacji. Znajdziemy tam również ogłoszenia i bieżące informacje z różnych parafii Polski. Aby pobrać aplikację na swój telefon, należy w wyszukiwarce aplikacji wpisać „Drogowskaz”, kliknąć w nią i zainstalować. Aplikacja jest darmowa. Więcej szczegółów na plakatach oraz na internetowej stronie parafialnej. Prosimy o udostępnienie tej wiadomości.

  

Obchodzącym urodziny i imieniny w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia.

 

 


Jak św. Paweł patronem został?

 

        Zbliżał się dzień konsekracji kościoła. Na jego patrona już w 1905 r. obrano św. Antoniego z Padwy. Ostatecznie jednak poświęcono go ku czci św. Pawła Apostoła. Skąd ta zmiana? Doprowadził do niej sam budowniczy, ks. proboszcz   Edward Adamczyk, który był „wielkim wielbicielem św. Pawła”. Dziś widzimy, że mądra i dobra to była decyzja. Nie umniejszając zasług Świętego z Padwy, ks. Adamczyk przewidział, że nadejdą czasy, gdy samo chodzenie do kościoła i tzw. statyczna pobożność nie wystarczy. Aby dzieło ewangelizacji mogło trwać i rozwijać się w Kościele, trzeba będzie być „dynamicznym chrześcijaninem”, tzn. gorliwym w nawracaniu siebie i innych, zapalonym w miłości do Jezusa oraz wiernym Ewangelii. Takiej postawy uczy nas od 100 lat nasz wielki patron – św. Paweł, Apostoł Narodów.


         Nowo wybudowany kościół dedykowany św. Pawłowi mógł zmieścić około cztery tysiące wiernych, tysiąc znajdowało miejsce siedzące w ławkach. Jego długość wynosi 68 metrów, a szerokość 32 metry. Zbudowany został w tzw. stylu bazylikowym, na planie krzyża łacińskiego Szerokość nawy głównej wynosi  30 metrów, zaś obu naw bocznych po 3,5 metra. Prezbiterium jest przedłużeniem nawy środkowej i ma szerokość 17 metrów. Ołtarze boczne: Matki Bożej  i św. Józefa były przedłużeniem naw bocznych i tworzyły razem z prezbiterium jednolitą formę budowlaną, zamkniętą dla świeckich przez balustradę (balaski), przy której rozdzielano Komunię św. Po obydwu stronach prezbiterium rozmieszczone było tzw. ambo”– z lewej do czytania Ewangelii, z prawej do czytania Lekcji. Piękna kazalnica, z rzeźbami czterech Ewangelistów oraz z bogatymi złoceniami, znajdowała się przy filarze z lewej strony nawy głównej. Po lewej stronie ołtarza głównego dobudowana była kaplica dla spowiadających się osób słabo słyszących. Specjalne przejście za ołtarzem głównym łączyło zakrystię z kaplicą.


          We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 1912 r., odbyła się uroczystość konsekracji kościoła. Z notatek znalezionych w parafialnym archiwum wynika, że miała ona imponujący przebieg: Frydenshuta przybrała uroczystą szatę, której zbudowane bramy triumfalne nadały szczególnego blasku. Najwspanialszą była brama u wylotu ul. Niedurnego w kierunku Chebzia, wystawiona przez hutę Pokój.


          Ks. sufragan Dr Augustin przyjechał już w sobotę, 14 września wieczorem o godz. 18.30. Przywitał go w imieniu własnym i duchowieństwa dekanatu ks. proboszcz Strzyż z Goduli, a z kolei generalny dyrektor Boecker imieniem huty Pokój i dyrektor górniczy Tlach imieniem Zakładów Schaffgotscha. Przed dworcem złożyły mu hołd dzieci szkolne parafii godulskiej z kierownikiem szkoły Skibą na czele i wielkie tłumy ludności. Przez wystawioną przez kopalnię „Paweł” bramę triumfalną w Chebziu biskup przeszedł w towarzystwie Boeckera z godzkiego Zarządu kościelnego i po podziękowaniu za przyjęcie odjechał do Frydenshuty.


          Przed starym kościołem powitał dostojnika burmistrz Friedrich imieniem miasta. Córka inspektora Gasza po wygłoszeniu wierszyka podała mu bukiet kwiatów. Następnie wygłosił mowę powitalną ks. proboszcz Adamczyk. W kościele biskup podziękował za przyjęcie w niemieckim i polskim języku, po czym na zakończenie odbyło się błogosławieństwo sakramentalne. Biskupowi, który następnie odszedł na plebanię, chóry śpiewackie, robotniczy i kościelny, sprawiły serenadę.


          Konsekracja zaczęła się w niedzielę rano o godz. 7:00. Mimo niepogody zebrały się miejscowe towarzystwa i liczne tłumy ludzi (przeszło 3000). Konsekrator, który przyszedł w towarzystwie dam honorowych, po zakończeniu konsekracji o godz. 10-tej, odprawił mszę św. pontyfikalną w asyście ks. ks. proboszczów Tunkla z Kochłowic, Strzyża z Goduli i Gutsfelda z Wirku, oraz katechety Durynka i starszego wikarego Melza. Podczas mszy śpiewał chór „Cecylia” mszę D-dur Filke`go. Po mszy biskup wygłosił kazania niemieckie i polskie. Uroczystość zakończono odśpiewaniem „Te deum” i błogosławieństwem sakramentalnym, po czym ks. proboszcz Adamczyk odczytał dokument odpustowy.     

  

Dokument Konsekracji kościoła i głównego ołtarza „G.K. Nr 353

 

Karol Augustyn

 

     Ze zmiłowania Bożego i z łaski Stolicy św. Apostolskiej Biskup diocezarejski, Sufragan Biskupstwa wrocławskiego, kanonik rzeczywisty kapituły kościoła katedralnego wrocławskiego, doktor teologii św.

    Wszem wobec i każdemu z osobna, pismo to czytającym, pozdrowienie w Panu! Niniejszym ogłaszamy wszystkim i zaświadczamy, że dnia 15-tego września 1912 roku w miejscowości zwanej Friedenhűtte, diecezji wrocławskiej, poświęciliśmy nowowybudowany kościół filialny i ołtarz wielki w nim się mieszczący, na cześć i chwałę Wszechmocnego Boga, Najświętszej Panny Maryi i Wszystkich Świętych jako też na cześć i pamiątkę św. Pawła Apostoła i w wymienionym ołtarzu złożyliśmy relikwie świętych Męczenników Felicjana  i Pacyfiki; obecnym zaś przy poświęceniu wiernym udzieliliśmy jeden rok odpustu, a odwiedzającym ten kościół w rocznicę poświęcenia, którą obchodzić nakazaliśmy corocznie w dniu 15 września, jeżeli przypada na niedzielę, w innym zaś razie w niedzielę następną, czterdzieści dni prawdziwego odpustu w formie zwykłej Kościoła. Uroczystość patronalną tego kościoła należy obchodzić corocznie w niedzielę po uroczystości św. św. Apostołów Piotra i Pawła.


    Dla uwierzytelnienia powyższego pismo niniejsze własnoręcznie podpisaliśmy i zaopatrzyliśmy naszą Biskupią pieczęcią.

                                                 Dan we Wrocławiu, dnia 28 grudnia 1912 r.

         

     Wydarzenie to dziś przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na filarze kościoła. Czytamy na niej: „Hoc templum Dei aedificatum Annie 1911–1912 operante parocho Edw. Jos. Adamczyk consecratum ab Rev. Domino Episcopo suffrag. Wratisl. Dr Carlo Augustin die 15 Sept. 1912” („Ta świątynia Boża zbudowana w latach 1911 – 1912 dzięki operatywności proboszcza Edwarda Józefa Adamczyka została konsekrowana przez Przewielebnego Księdza Biskupa sufragana wrocławskiego dr. Karola Augustina 15 września 1912 roku”)

 

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska,

plac Jana Pawła II 5

Tel. 32 248 75 58