KLAUZULA INFO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Św. Pawła w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 5, reprezentowana przez księdza Jana Janiczka.

Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest: ks. Adam Sekściński,e-mail: kiod@katowicka.pl Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia ( z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby )

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy ( krajowego lub zagranicznego ), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01 – 015 Warszawa, kiod@episkopat.pl

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska,

plac Jana Pawła II 5

Tel. 32 248 75 58